Tuesday, November 23, 2010

PANAMBITAN(Tula/Bikol)

Salin ni Ma. Lilia F. Realubit ng

“Panambitan”

ni Myrna Prado


Bakit kaya dito sa mundong ibabaw

Marami sa tao’y sa salapi silaw?

Kaya kung isa kang kapus-kapalaran

Wala kang pag-asang makyat sa lipunan.Mga mahihirap lalong nasasadlak

Mga mayayaman lalong umuunlad

May kapangyarihan, hindi sumusulyap

Mga utang-na-loob mula sa mahirap.Kung may mga taong sadyang nadarapa

Sa halip tulungan, tinutulak pa nga;

Buong lakas silang dinudusta-dusta

Upang itong hapdi’y lalong managana.


Nasaan, Diyos ko, ang sinasabi Mo

Tao’y pantay-pantay sa balat ng mundo?

Kaming mga api ngayo’y naririto

Dinggin Mo, Poon ko, panambitang ito.

1 comments:

Anonymous said...

pa translate sa english :D

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved