Friday, November 26, 2010

ANG IMPRESYON SA EKONOMIYAAng pagtaas ng presyo na walang katugunang pagtaas ng kita ay hindi mabuti para sa lipunan ayon sa pananaw ng ekonomista. Kapag may implasyon ang ekonomiya, magkakaroon ng pagbabago sa pamamahagi ng kita. Babawasan ng mga sambahayan ang kunsumo na sa palagay nila ay hindi importante. Sa sitwasyong matindi ang implasyon, maaaring pati ang mga pangunahing naging konsumo ay bawasan. Ang kakayahang bumili ng mga sambahayan ay bababa. Kaya masasabi natin na sila ay natalo o nawalan sapagkat walang paraan upang mapanatili ang kanilang kakayahang bumili.

Naaapektuhan din ng implasyon ng produksyon at pamamaraan ng pagtitindi ng produkto. Naaapektuhan nang matindi ang mga industriyang tumaas ang gastusin pero hindi maitaas ng mga negosyante ang presyo dahil sa matinding kumpetisyon sa pamilihan. Bakit ang mga naghahanap sa paggawa ng sapatos sa Marikina ay magpapatulog sa produksyon kung ang presyo ng balat ay tumataas? Kalimitan, nangyayari pa rin ang hoarding sapagkat may mga may-ari na nagtatago ng kanilang produkto at hihintayin ang pagtaas ng presyo nito dahil sa sobrang dami ng demand o dahil sa panukala ng gobyerno.

Dahil sa paglipat ng kapital sa mga industriyang mababa ang buwis, naaapektuhan ang gobyerno sapagkat buwis ang nagtutustos ng mga programa nito. Kapag mas malaki ang gastos ng gobyerno kaysa sa buwis na nilikom, napipilitan itong umutang. Kapag may pangangailangan ng salapi ng gobyerno ay malaki, ang halagang pwedeng ipautang sa mga pribadong bahay-kalakal ay lumiliit.

Kapag ang ekonomiya ng isang bansang umuunlad ay may implasyon, mataas ang demand para sa produktong inaangkat. Nagkakaproblema ang Bangko Sentral kapag mataas ang angkat ng produkto dahil tumataas din ang pangangailangan ng dayuhang salapi na pambayad. Lalong tumitindi ang implasyon kung hindi matugunan ng Bangko Sentral ang pangangailangan ng dayuhang salapi. Nagkakaroon ng problema sa pagbabayad sa kalakalang pandaigdig at ito ay nagreresulta sa pagbaba ng piso o debalwasyon. Ang debalwasyon ay ipinahahayag ng gobyerno bilang huling tugon sa lumalaking depisit (deficit) ng balanse ng bayarin ng pandaigdigang pangangalakal.

Sa kabilang dako, hindi naman lahat ng epekto ng implasyon ay masama. May mga ekonomistang naniniwala na ito ay pansamantala lamang. Naniniwala sila na sa katagalan, magkakaroon ng mataas na produksyon at malawakang empleyo. Dahil sa pagtaas ng presyo ang mga bahay-kalakal ay magtataas ng produksyon upang tumubo nang malaki. Bagamat apektado rin ang bahay-kalakal sa pagtaas ng presyo ng mga materyales. Ito ay nagiging maliit na problema kung ang produktibidad ng mga manggagawa ay tataas. Samakatuwid, sa pamamagitan ng pagtataas ng produksyon at produktibidad ng manggagawa, matutugunan ang sobrang demand ng ekonomiya. Tataas ang impok sa ekonomiya dahil tataas ang kapital ng mga bahay kalakal upang tumaas ang produksyon. Malinaw na lalawak ang empleyo at inaasahan, sa madaling salita, lalaki ang kita ng indibiduwal at makaipon siya ng salapi.

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved