Friday, November 26, 2010

ALFONSO CALALANG: GOBERNADOR NG BANGKO SENTRAL


(1968-1970)

Si Alfonso Calalang ay tinaguriang isang dakilang pinuno sa larangan ng pagbabangko dahil sa naging kaagapay siya ng pamahalaan sa kaunlaran noong siya ay naging gobernador ng Bangko Sentral.

Noong siya ay hindi pa gobernador, humawak siya ng matataas na tungkulin sa iba’t ibang tanggapan. Hinawakan niya ang posisyon ng pagiging pangulo ng Security Bank at pagkatapos nito ay sa Philippine Chamber of Commerce. Sa posisyong hinawakan niya, pinilit niyang maituwid ang mga kamaliang umiiral sa sector ng pagbabangko at industriya.

Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang gobernador, sinikap niyang mabigyan ng insentibo ang mga mangangalakal na Pilipino upang umunlad ang industriya. Pagkatapos, inatasan niya ang mga samahan ng mangangalakal na tumulong nang umangat ang kita sa bansa.

Pagkatapos nito, gumawa pa rin siya ng ilang hakbang na makapagpapatatag sa ekonomiya ng bansa. Kasabay nito, tinuligsa niya ang ilang mga mangangalakal na waring makasarili, na tila naghahangad na sila lamang ang mabuhay at umunlad. Pinuna niya ang mga mangangalakal na labis ang produktong inaangkat at pababa nang pababa ang iniluluwas na produkto. Ayon sa kanya ganito, maaaring tuluyang bumaba ang kabuhayan ng bansa.

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved