Friday, November 26, 2010

Ang Agrikultura Sa Pag-Unlad ng EkonomiyaAng salitang “agrikultura” ay nagmula sa salitang latin na “ager cultura” na ang ibig sabihin ay kultibasyon ng bukirin. Kung gayon, ito ay isang espesyal na tipo ng produksyon na may kinalaman sa pagtatanim ng iba’t ibang uri ng mga halaman at pag-aalaga ng mga hayop. Sa madaling salita, ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim o halaman.

Sa totoo lang, noong unang mga panahon, ang pangunahing paraan ng pamumuhay ng mga tao ay pangangaso at pangingisda. Ito ang dahilan kung bakit sila palipat-lipat ng tirahan sapagkat kung saan may makakain, doon sila nananahan. Ang tawag sa kanila ay Nomads na sa katagalan, nalaman nilang maaari silang magtanim at mag-alaga ng hayop upang sila ay mabuhay. Ito ang nagpabago sa paraan ng kanilang pamumuhay. Samakatuwid, hindi na sila pagala-gala upang maghanap ng makakain. Sa ganito nagsimula ang pag-usbong ng pagbabago at ito ang naging hudyat ng sibilisasyon.

Ang gawaing pang-agrikultura ang hudyat nga ng sibilisasyon. Ito ang nagdulot ng pag-unlad sa kaalaman ng mga tao sa iba’t ibang gawain at larangan. Bunga nito, ang agrikultura ang tunay na salalayan ng pag-unlad ng iba’t ibang lipunan ng bawat panahon sapagkat ang sector ng agrikultura ay nagsilbing taga-suplay ng mga hilaw na materyales na kailangan sa industriya at sa pagpapatatag ng ekonomiya ng isang bansa.

Sa tahasang sabi, ang mga produktong agrikultural ang nagsisilbing sangkap para sa napakaraming produktong pang manupaktura. Isa pa, kung maunlad ang sektor ng agrikultura, makakayanan nitong suportahan ang iba pang sektor ng ekonomiya.

Totoong ang sektor ng agrikultura ay isang kritikal na sektor sapagkat ito ang tagapagpakilos ng ekonomiya tulad sa Pilipinas at sa iba pang bansa sa Asya. Sa totoo lang, umabot sa sampung milyong Pilipino o halos apatnapung porsiyento ng kabuuang lakas - paggawa ang kumukuha ng ikabubuhay sa gawaing ito. Dagdag pa rito, ang mahigit na sampung porsiyento ng ating ineeksport ay mula sa mga produktong pansakahan kaya masasabing tumutulong ito sa ibang sektor sa pagbibigay ng karagdagang pondo lalo na sa kapital na kinakailangan ng mga namumuhunan.

Sapagkat tunay na mahalaga ang agrikultura sa pagpapaunlad ng ekonomiya, hindi pa rin maiaalis ang ilang suliraning balakid sa pag-unlad nito. Nariyan ang karamihang magsasaka na gumagamit ng tradisyunal na pamamaraan sa pagsasaka. Bukod pa rito, nariyan ang mga bahaging bumubuo sa agrikultura, tulad ng lupa, lakas - paggawa, kapital , tubig at mga gamit - kemikal, ngunit anuman ang suliraning kinakaharap at haharapin pa ng agrikultura, hindi ito dapat ipagwalang - bahala sapagkat ito ang tunay na pundasyon ng ekonomiya sa larangan ng pag-unlad.

3 comments:

Anonymous said...

thanks for the info

Anonymous said...

paano po ba nasabing makaagham at masining ang agrikultura??? pls reply a need this very much.

Anonymous said...

napakamalikhain ng naglathala nito...

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved