Friday, November 7, 2014

Suring Basa: Iba ang Pinoy
1. Pagkilala sa May Akda
             - si Princess Canlao ay isang batikang manunulat at isa sa mga naisulat nya ay ang " Iba ang Pinoy"
2. Uri ng Panitikan
              -  Ito ay isang sanaysay na naglalaman ng personal na opinyon ng may-akda. 

3. Layunin ng May Akda
               - Layunin ng may akda nabigyan tayo ng pag- asa.
4. Tema o Paksa 
               - pagpansin sa positibong kaugalian nating mga Pilipino
5. Nilalaman ng Balngkas ng mga Pangyayari 
              - naiakita ang pagkakasunod- sunod ng ma pangyayari at madai namin itong naunawaan.
6. Kaisipang Taglay ng Akda
                     - naging malikhain ang isipan ng may- akda at magandang ideya

7. Istilo ng Pagkakasulat ng Akda
                 - mababaw na salita lamang ang ginamit ng may- akda.
8. Buod:
           
   Ang Pilipinas ay maraming lugar. ngunit sa kabila nito at pagkakaiba- iba natin ng lahi at kaugalian ay iisa pa rin ang ating pnagmulan.
             
  Ang mga Pinoy ay kilala sa pakikipagkawanggawa. ito ay tila likas na sa ating mga Pilipino. isang katangian na hindi napapalitan ng anumang kayamanan.Mapapansin hanggang sa kasalukuyan na ang Pinoy ay may kusang loob na
pagtulong sa mga taong nasa kanyang paligid, kilala man niya ang mga ito o
hindi. Sa lansangan, ang mga bata ay tinutulungang makatawid nang
matiwasay. Ang matatanda ay inaalalayan sa kanilang paglalakad. Ang
maraming dala-dalahan ay tinutulungan sa pagbibitbit.
       
  Tayo'y mga Pilipino, at nananalantay rin sa ating ugat ang dugong Kristiyano. dahl dito, masasabi talaga na ang mga Pinoy ay mabuti!!!!


Credits to: Hazel A. dela Cruz  


 Subscribe in a reader

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved