Friday, November 7, 2014

Suring Basa: Ang Tagumpay
1. Pagkilala sa May Akda
             - si Socorro Veron Cruz ay isang batikang manunulat at isa sa mga naisulat nya ay ang " Ang Tagumpay"

2. Uri ng Panitikan
              -  Ito ay isang sanaysay na naglalaman ng personal na opinyon ng may-akda. 

3. Layunin ng May Akda
               - Layunin ng may akda na na bigyan tayo ng kaalaman para makamit natin ang tagumpay.

4. Tema o Paksa 
               - Ito ay tungkol sa paraan para makamit ang tagumpay.

5. Nilalaman ng Balngkas ng mga Pangyayari 
              - naipakita ang pagkakasunod- sunod ng ma pangyayari at madali ko itong naunawaan.

6. Kaisipang Taglay ng Akda
                     - naging malikhain ang isipan ng may- akda at magandang ideya

7. Istilo ng Pagkakasulat ng Akda
                 -literal nasalita ang ginamit ng may- akda para mas madali natin itong maunawaan.

8. Buod:
             
   Lahat tayo ay nagnanais magtagumpay. dahil dito natin malalaman ang bunga ng ating mga pnaghirapan. ngunit ang tagumpay ay hindi agad nakakamt. kailangan natin itong paghirapan. Madali natin makukuha o makakamit ang tagumpay kung nasa puso natin ang paggawa o kung saan o kanino atin ito inilalaan.
             
 Ang mga taong naghihirap at nagsusumikap sa buhar ay marapat lamang magtagumpay, dahil ito ay bunga ng ating paghihirap at paglalaan ng oras para sa minimithing tagumpay.
               
Nawa lahat tayo ay magtagumpay sa buhay.


Credits to: Hazel A. dela Cruz 

 Subscribe in a reader

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved