Friday, November 26, 2010

Pagbibigay-Kapangyarihan sa mga Kababaihang Pilipino sa Pamamagitan ng Estadistikang Kasarian


“Babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa.” Isang pahayag na hinango sa Bibliya at naging panuntunan ng balana dito sa daigdig sa lahat ng panahon.

Lahat ng bagay ay nagbabago kaya nga walang permanente dito sa mundo.

Ang dating kimi at tagasunod lamang ay natutong tumutol laban sa karahasan sapagkat hindi na matanggap ang dinaranas na kaapihan. Kanyang ipinaglaban ang sariling karapatan upang makapagpasiya sa sarili. Lakas-loob din niyang hiningi ang karapatang maisatinig ang matagal nang nahimbing na pagnanasang maging katuwang hindi lamang sa tahanan kundi maging sa paghubog ng lipunan para sa isang maunlad, matahimik at kaaya-ayang kinabukasan.

Sa ngayon, ang mga kababaihan ay unti-unting na ring napahalagahan. Di man ito maituturing na ganap dahil sa patuloy na mga karahasang pantahanan na pawang mga kababaihan ang nagiging biktima, idagdag pa ang sexual harassment na araw-araw ay daing ng mga di-mabilang na kababaihan na nadaragdag sa mga suliraning pambasa.

Ang babae ay katuwang sa pamumuhay. Hindi sila katulong na tagasunod sa lahat ng mga pinag-uutos ng ilang nag-aastang “Panginoon”. Sila’y karamay sa suliranin at kaagapay sa mga pagkakataong dumarating ang mga pangyayaring nagdudulot ng pait sa bawat miyembro ng pamilya.

Marami na ring samahan ang itinatag upang mangalaga at magbigay-proteksyon sa mga kababaihan. Ilan sa mga ito ay Gabriela, Tigil-Bugbog Hotline at marami pang iba. Patuloy ang mga samahang ito sa pakikibaka upang sugpuin nang tuluyan ang patuloy na pagpapakita ng diskriminasyon at sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Layunin nilang mabigyan ng edukasyon at magkaroon ng kamulatan ang mga kababaihan sa mga karapatang dapat nilang ipakipaglaban.

Tunay na ang mga kababaihan ay hindi lamang kasama kundi kabahagi sa pagpapaunlad ng bayan sa kinabukasan sa lahat ng panahon.

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved