Friday, November 26, 2010

FULGENCIO FACTORAN


Kalihim ng Kagawaran ng Kapaligiran ng Likas na Yaman


Sinasabing nasa namumuno ang ikinatatagumpay ng mga proyekto ng isang kagawaran at ang paniniwalang ito ang ipinakita ni G. Fulgencio Factoran, ang Kalihim ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman.

Nang siya ay mahirap na kalihim, lalo niyang pinagbuti ang panunungkulan lalo na noong taong 1990 na waring makasaysayan dahil sa mga pangyayaring idinulot ng mga kalamidad at digmaan sa gulpo. Mula rito, isinulong niya ang kaunlaran sa pamamagitan ng mga makabuluhang proyekto. Sinikap niyang mapaunlad ang mga pinagkukunang yaman ng bansa. Marahil, likas na sa kanya ang pagmamalasakit sa gawain kaya nang siya ay mahirang na kalihim, ginampanan niya ang tungkulin sa panahong tila papalubog na ang bansa. Waring malaking hamon sa kanya ang bagay na ito ngunit patuloy pa rin niyang isinagawa at tinupad ang tungkuling alam niyang kinakailangan.


Sa panahon ng panunungkulan niya, naging maganda ang record niya. Naipatupad niya ang ibat-ibang programa sa pangangalaga sa kagubatan, sa minahan at pangangalaga sa kapaligiran. Hindi rin niya kinalimutan ang pangangalaga sa maiilap na hayop at pananaliksik ukol sa programang CARR-TSF ng Pilipinas. Siguro, malaking hamon din sa kanya ang mga pinsalang dulot ng mga bagyo at baha kung kayat binigyang - diin niya ang pagpapalawak ng programang pangkagubatan. Ipinagtanggol niya ang pangangalaga sa kapaligiran sa kabila ng tila pagwawalang - bahala ng ibang sektor sapagkat alam niyang may malaking kapakinabangan ito sa susunod pang salinlahi. Ayon sa kanya, baka lalo pang umasenso ang kabuhayang – pambansa kung ito ay pagtutuunan ng pansin.

2 comments:

Anonymous said...

I agree :]

Anonymous said...

ang sipag aman niyan' !! XD

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved