Tuesday, November 23, 2010

JaguarINT. GASTON PUBLISHING LOBBY. HAPON

Oras ng labasan. Nagba-bundy clock ang mga papalabas na MANGGAGAWA. Nasa tabi ng desk ng security guard ang bundy clock.

Nakauniporme si POLDO, nakaupo sa gilid ng desk. May kasama siyang GUWARDIYANG BABAE. Iniiksamin nilang dalawa ang mga bag ng mga

trabahador. Ang mga lalaki’y kinakapkapan ni Poldo.

Dadaan si SONNY, may bitbit na attaché case. Sasalubungin siya ni Poldo. Itataas ni Poldo ang palad sa harap ng mga nakapilang manggagawa, parang pulis na nagpapatigil ng trapik . Ang ekspresyon sa mukha ni Poldo ay parang nagsasabing: Relaks lang muna kayo riyan; boss ito at dapat unahin.

Uunahan ni Poldo si Sonny. Ipagbubukas ito ng salaming pinto.

EXT. GASTON PUBLISHING. HAPON.

Susunod si POLDO hanggang sa kotse ni SONNY. Bubuksan ni Sonny ang pinto ng kanyan kotse. Hahawakan ni Poldo ang pinto habang pumapasok si Sonny, saka sasara ang pinto matapos makaayos ng upo ni Sonny.

POLDO : Sir, sa Linggo, ha ? Baka n’yo makalimutan.

SONNY : Ano’ng sa Linngo?

POLDO : ‘Yong piyesta sa ‘min.

SONNY : Piyesta … a, oo. Hindi ko makakalimutan ‘yan.

Sasaludo uli si Poldo. Tatakbo papunta sa labasan ng driveway. Pasenyas – senyas at pasilba-silbato, pahihintuin niya ang trapik sa kalsada para makalabas ang kotse ni Sonny.

EXT. SLUM AREA 1. TANGHALI

Piyesta sa komunidad. May kaunting banderitas na nakasabit. Sa harapan at loob ng mga bahay-bahay, MARAMING nagkakainan, nag-iinuman, at nagkakaingayan.

EXT. BAHAY NINA POLDO. TANGHALI

Nakatayo si POLDO sa harap ng bahay, may inaabangan at mukhang inip na inip. Bihis na bihis siya. May hawak na bote ng beer na kakaunti na ang laman.

Sa background, MAY MATANDANG MAG-ASAWA at DALAWANG APONG nakaupo sa dalawang mahabang bangko, kumakain. kinakausap ng TIYUHIN ni Poldo ang matandang lalaki. Ang TIYAHIN ni Poldo at si MARISSA ay may dalang mga bandehado ng ulam at nag-aalok ng MGA BISITA na kumuha pa. Tinutukso-tukso ni Totoy ang dalawang apo – kinakalabit ang batok, pinipitik ang tenga.

Nasa isang tabi ang mesitang ginagamit ng tiyuhin sa trabaho. Malinis ito ngayon, walang nakapatong ng mga kagamitan ng sapaterya. Sa tabi nito, may mahabang dram na natatakpan ng sako.

Uubusin ni Poldo ang laman ng hawak niyang bote. Lalapitan ang mababang dram. Ititindig ang basyo sa tabi ng dram. Hahawiin ang saka.

Ang laman ng dram ay mga bote ng serbesa at malalaking tipak ng yelo. Kukuha si Poldo ng isang malamig na bote. Bubuksan niya ang bote sa pamamagitan ng ngipin. Iluluwa ang tansan. Tutungga siya.

Habang ginagawa ito ni Poldo, Sa background ay makikitang lumalabas sa pinto ng bahay ang kapatid niyang si AIDA, kasama ang isang pulutong ng mga KAKLASE. Maingay at masaya, nagpapaalam kay Aida ang mga kaklase.

Papasok sa bahay si Poldo, kasunod si Marissa.

INT. BAHAY NINA POLDO. TANGHALI

Sa mesa ng komedor-kusina, nakalataG ang marami pang ibang bandehado ng pagkain, puro may takip na wax paper. Nasa banggerahan si ALING ELENA, naghuhugas ng pinggan.

Lalapit si POLDO sa mesa at pipili ng mapupulutan. Ilalapag ni MARISSA sa mesa ang dala niyang bandehado. Lalapit ito sa ina at tutulong sa paghuhugas ng pinggan.

Lalapit si POLDO sa mesa at pipili ng mapupulutan . Ilalapag ni Marissa sa mesa ang dala niyang bandehado. Lalapit ito sa ina at tutulong sa paghuhugas.

ALING ELENA : Wala pa ba ang mga bisita mo, Poldo?

POLDO : (Ngumunguya) Wala pa nga ho, e.

MARISSA : Hindi ka na siguro sisiputin no’n, kuya. Class yata ‘yong boss mo, e. Hindi ‘yon ang tipong tumuntong sa barungbarong.

POLDO : Oy, huwag kang sumali sa usapan ng matatanda, ha?

MARISSA : Sayang ang ‘pinambili mo ng beer. Sana kuwatro kantos na lang ang binili mo, Tayu-tayo lang pala ang iinom.

POLDO : Ako ba talagang niloloko mo?

ALING ELENA : Poldo, kumain ka na. Pasado ala-una na, baka ka malipasan. Tapas na kaming lahat.

POLDO : Kumakain na nga ho. Ano pa ba ‘tong ginagawa ko?

ALING ELENA : Ba’t hindi ka kumukuha ng pinggan at umupo nang maayos? Maiimpatso ka niyan sa ginagawa mo. Tamo, ni hindi ka nagkakakain . Ang dami naming kanin diyan.

Nagsasalita pa si Aling Elena ay maririnig na ang boses ng TIYUHIN mula sa labas .

TIYUHIN : (Voice over) Poldo! Mga bisita mo! Eto na! Sa mas mahinang boses) Tuloy na ho kayo, nasa loob ho si Poldo. Aida samahan mo ang mga bisita ng kuya mo.

Mabilis na isusubo ni Poldo ang kapirasong ulam na hawak niya. Ipahahatid ang daliri sa gilid ng mantel. Lakad –takbong pupuntahan ang pinto. Hustong pumapasok naman si AIDA, kasunod sina SONNY, DIREK, CRISTY, EDMON, JING, at BOSYO . Si Sonny ay may hawak na bote ng stateside whisky.

POLDO : Tuloy kayo, tuloy. Akala ko, hihiyain n’yo ‘ko, e.

SONNY : (Inaabot ang bote ng whisky kay Poldo) Puwede ba ‘yon? Eto nga’t me pasalubong pa ‘ko.

POLDO : ‘Nay, mga …. kaibigan ko … Boss ko ho, si … a … si Sonny.

ALING ELENA : Magandang tanghali po.

SONNY : Magandang tanghali po naman.

ALING ELENA : O, Poldo , bigyan mo ng mga pinggan mga bisita mo. Aida, Marissa, tumulong muna kayo rito. ‘Yong mga napkin, ilabas n’yo.

Habang kumukuha ng pagkain sina Sonny, abalang-abala si Poldo sa pag-iistima sa kanila. Excited siya, tuwang- tuwa. Si Cristy ay walang ekspresyon sa mukha, parang napilitan lang sa pagkakapunta rito. Si Sonny naman ay parang pulitikong nasa kanyang balwarte.

POLDO : Itong morkon, Sonny, Direk - ito ang ispesyalidad ni inay. Cristy, kuha lang, ha? Jing, Edmon, abot lang. Bosyo.

SONNY : O, Cristy , tikman mo raw ‘tong morkon. Ikaw naman, Poldo huwag kang mahihiya, ha? Feel at home.

EXT. BAHAY NINA POLDO. HAPON

Malakas ang tawanan, parang karugtong ng tawanan sa nagdaang sequence (Eksena). Nagtatawanan ang mga LALAKING BISITA ni Poldo. Lasing na ang lahat. Nakaupo sila sa magkaharap ng bangko. Nasa gitna nila ang mesita ng sapatero. Nasa ibabaw nito ang bote ng beer; isang mangkok na may lamang halos tunaw nang yelo; isang bandehado ng pulutan. Nakatayo si POLDO sa may likuran ni SONNY, parang angel de la guwardiya.

Sa background, makikitang nakabukod si CRISTY, kinukuwentuhan at iniistima ng husto ng INA at MGA KAPATID ni POLDO. Nakikinig lang si Cristy.

DIREK : (Iaabot kay Poldo ang mangkok) Wala na tayong yelo, Jaguar.

Sa mababang dram, magtitipak ng yelo. Ibinubuhos ni Direk ang natitirang laman ng whisky sa baso niya. Umiihi si Bosyo sa isang sulok. Kumakanta si Sonny – wala siyang tono.

SONNY : “SI Bosyo kung umiihi, sumasagitsit pa nang konti…”

Hagalpakan na naman ng Tawa. Bigla, makakarinig sila ng mga hiyawan at pagkakaingay sa di kalayuan. Mapapatingin ang lahat Sa pinagmumulan ng ingay.

POV (Point of View) NINA POLDO

DALAWANG MATON nagmumurahan, nagigirian pormang magkakatirahan. Nakapaligid ang IBA PANG TAMBAY at MATON, nagmimiron , nanunulsol. Puro lasing ang mga ito.

BALIK KINA POLDO.

Nakatingin pa rin ang LAHAT. Nakatayo na si Sonny.

SONNY : Ano ‘yon?

POLDO : Wala ‘yan. Talagang ganito dito kung piyesta –

hindi nawawalan ng gulo.

BALIK SA MGA MATON.

Biglang susugod ang isang MATON. Magkakasuntukan na ang dalawa. Titilapon si TAMBAY 1sa hanay ng mga KABARKADA ng kalaban niya. Magsusuguran na rin ang mga BARKADA ni Tambay 1.

BALIK KINA POLDO.

Nakatayo na rin Si Direk sa tabi ni Sonny.

SONNY : Labulabo na brod.

DIREK : OO nga, brod.

Magkakatinginan ang dalawa. Magtatawanan. Takang mapapatingin si Poldo sa kanila. Itataas nina Sonny at Direk ang kanilang mga baso, pagpipingkiin ang mga ito sa isang toast, at uubusin ang laman sa isang tungga. Pagkatapos, parang iidiyan na hihiyaw ang dalawa – “Yahooo!’ – at mabilis na tatakbo papunta sa gulo.

Saglit na mapapanganga si Poldo. Saka magmamadaling. Iiling-iling pa na para bang sinasabi sa sariling: Eto naman po kami.

Patuloy lang sa pag-inom sina Edmon at Jing, parang walang napapansing kakaiba.

Takot at ninenerbiyos si Cristy.

CRISTY : Sira – ulo talaga Ang mga ‘yon.

JING : Magpapawis lang ‘yon. Mag-aalis ng lasing.

EDMON : ‘Yan ang katuwaan ng frat nila - rumble ….

CRISTY : Walang frat-frat dito. Baka sila malagyan ng gripo sa tagiliran.

Sa labulabo, nakaawa pa sina Sonny at Direk habang nakikipagsuntukan at nakikipagbalibagan. Sinundan-sundan ni Poldo si Sonny . Seryoso Si Poldo. Bahagi ito ng trabaho niyang ipagtanggol ang kanyang amo.

Sa kasusunod ni Poldo, masusuntok siya ng kalaban ni Sonny. Matatawa si Sonny sa nangyari. Bibirahin ni Poldo ang nakasuntok sa kanya. Titilapon ito.

Magpa-flying kick si Direk. Makakailag ang tinatarget niya. Sa halip, si Poldo ang tatamaan. Iilandang ito, babalandra sa isang tabi.

Grogi at nakasalampak sa putikan, may biglang maaalaala si Poldo . Ilalabas niya ang silbato sa bulsa. Sisilbato siya ng malakas at sunod-sunod. May mga sisigaw ng “Parak! Parak! Magpupulasan ang mga naglalabulabo.

Maiiwan sina Sonny, Direk , at Bosyo. Pagtatawanan nila si Poldo sa kinalalagyan niya. Mapapangii na rin si Poldo.

INT. BAHAY NINA POLDO. GABI

Nasa harap ng salamin si POLDO, Naglalagay ng merthiolate sa mga pasa-pasa sa mukha Titestingin niya kung matatag pa rin ang panga niya.

Sa banggerahan, naghuhugas ng pinggan sina AIDA at MARISSA. Nakahiga sa sahig si Totoy, tulog.

MARISA : Kuya, tulungan mo naman kami dito.

POLDO : Kayo ang babae, kayo ang maghugas.

AIDA : Bisita mo ang gumamit nito, a!

Habang naggaganap ang pag-uusap na ito, papasok si ALING ELENA. Buhatin niya si Totoy at panonoorin si Poldo.

ALING ELENA : Bakit naman gano’n yung mga bisita mo, Poldo? Naturingan pa namang me pinag-aralan E nakikihalo sa gulo ng me gulo?

POLDO : Nakainom lang ho ‘yon.

ALING ELENA: At bakit pati naman ikaw e nagsasasali? Mga tagarito pa sa ‘tin ang inaway mo.

POLDO : Amo ko ho ‘yong napalaban, Inay, kelangan e damayan ko

Trabaho ko ho ‘yon.

ALENG ELENA: Aba’y trabaho na pala ang basag-ulo. Kung ganyan din lang, mabuti pa e maghanap ka na ng ibang trabaho.

Tatalikod sa salamin si Poldo at haharapin ang ina.

POLDO : Inay, hindi ko ho ipagpapalit itong trabaho ko ngayon. Palagay ko ho, narito ang asenso ko. Ngayon pa lang suwerte na ‘ko.

ALING ELENA: Suwerte?

POLDO : (Tuloy-tuloy lang, parang walang narinig) Biro n’yo me amo akong ang turing sa akin e kaibigan. Me kaya ‘yan, me tinapos. Ako, hanggang hayskul lang, mahirap pa sa daga. Pero ang tingin niya sa ‘kin, pantay lang … parang kapatid.

MARISSA : Kapatid ba ‘yong lagay na ‘yon? Ang tingin ko inaatsoy-atsoy ka ke, e.

Saglit na matitigilan si Poldo. Pagkatapos ay babaling sa kapatid na nanlilisik ang mga mata.

POLDO : (NAGPIPIGIL NG GALIT) Ilang beses ko bang sasabihin sa ‘yong huwag makikihalo sa usapan ng matatanda.

13 comments:

Anonymous said...

astig ng website at ng mga information!

Anonymous said...

di ko naguetz ang qwento..

pero jumpleto ung mga paggaralan namin ha! at naka align pa! ididiscuss plnag ni mom alam ko na ^_^ hhaha

Anonymous said...

who's the author?

Anonymous said...

maganda sna kso bitin... pero i lyk it...

Anonymous said...

bitin nga :D pero thanks din sa info...

Anonymous said...

tapos pu ba ito ?

Anonymous said...

Yay

Anonymous said...

so fantastic ! :'>
wanna know the author ! :)
Godbless . Ü

Anonymous said...

tapos ba to?

Anonymous said...

cnu ung author nito?

Anonymous said...

please tell us kung sino ang author kasi hindi namin makita sa google

Anonymous said...

cno po ang gumawa nito ??

Anonymous said...

cnu author neto ? dulang anu ba to ?

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved