Wednesday, November 24, 2010

ANG KWENTO NI MABUTINi Genoveva Edroza-Matute

Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya’t nagtuturo ng mga kaalamang pang-aklat, at bumubuhay ng isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang natutuhan.

Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay. Saan man sa kagandahan; sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako’y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo… at sa kanyang buhay…

Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sinumang nag-ukol sa kanyang ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga panunugutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya.

Siya’y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya’y nakatalikod. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pumalit sa mga salitang hindi niya maalaala kung minsan, at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. Sa isang paraang malirip, iyon ay naging salamin ng uri ng paniniwala sa buhay.

“Mabuti,” ang sasabihin niya, “… ngayo’y magsisimula tayo sa araling ito. Mabuti nama’t umabot tayo sa bahaging ito… Mabuti… Mabuti!”

Hindi ako kailanman magtatapat sa kanyang ng anuman kung di lamang nahuli niya akong minsang lumuluha; nang hapong iyo’y iniluha ng bata kong puso ang pambata ring suliranin.

Noo’y magtatakipsilim na at maliban sa pabugsu-bugsong hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan, ang buong paligid ay tahimik na. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan.

“Mabuti’t may tao pala rito,” wika niyang ikinukubli ang pag-aagam-agam sa narinig. “Tila may suliranin .. mabuti sana kung makakatulong ako.”

Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Sa bata kong isipan ay ibinilang kong kahihiyan ay kababaan ang pagkikita pa naming muli sa hinaharap, pagkikitang magbabalik sa gunita ng hapong iyon. Ngunit, hindi ako makakilos sa sinabi niya pagkatapos. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan.

“Hindi ko alam na may tao rito”….. naparito ako upang umiyak din.”

Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig. Nakababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa’y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi.

Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko na klamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko noo’y siya nang pinakamabigat. Nakinig siya sa akin, at ngayon, sa paglingon ko sa pangyayaring iyo’y nagtataka ako kung paanong napigil niya ang paghalakhak sa gayong kamusmos na bagay. Ngunit, siya’y nakinig nang buong pagkaunawa, at alam ko na ang pagmamalasakit niya’y tunay na matapat.

Lumabas kaming magkasabay sa paaralan. Ang panukalang naghihiwalay sa amin ay natatanaw na nang bigla akong makaalala.

“Siyanga pala, Ma’am, kayo? Kayo ng pala? Ano ho iyong ipinunta ninyo sa sulok na iyo na … iniiyakan ko?”

Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon; “ang sulok na iyon na … iniiyakan natin… nating dalawa.” Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig: “sana’y masabi ko sa iyo, ngunit… ang suliranin.. kailanman. Ang ibig kong sabihin ay … maging higit na mabuti sana sa iyo ang … buhay.”

Si Mabuti’y naging isang bagong nilikha sa akin mula nang araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, pagtatanong, sumagot, sa pagngiti niyang mabagal at mahiyain niyang mga ngiti sa amin, sa paglalim ng kunot sa noo niya sa kanyang pagkayamot, naririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Ang sulok na iyon,.. “Iniiyakan natin,” ang sinabi niya nang hapong iyon. At habang tumataginting sa silid naming ang kanyang tinig sa pagtuturo’y hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon, sa aming sulok na iyong… aming dalawa…

At sapagkat natuklasan ko ang katotohanang iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit, sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asa ang taglay niya sa aming silid-aralan. Pinuno siya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan at ng mga tunog ang aming pandinig at natutuhan naming unti-unti ang kagandahan ng buhay. Bawat aralin naming sa panitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhawan naming sa kagandahan at ako’y humanga.

Wala iyon doon kanina, ang masasabi ko sa aking sarili pagkatapos na maipadama niya sa amin ang kagandahan ng buhay sa aming aralin. At hindi naging akin ang pagtuklas na ito sa kariktan kundi pagkatapos na lamang ng pangyayaring iyon sa silid-aklatan.

Ang pananalig niya sa kalooban ng maykapal, sa sangkatauhan, sa lahat na, isa sa mga pinakamatibay na aking nakilala. Nakasasaling ng damdamin. Marahil, ang pananalig niyang iyon ang nagpakita sa kanya ng kagandahan sa mga bagay na karaniwan na lamang sa amin ay walang kabuluhan.

Hindi siya bumabanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral naming sa kanya. Ngunit bumanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, sa tangi niyang anak. .. nang paulit-ulit. Hindi rin siya bumabanggit sa amin kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. Ngunit, dalawa sa mga kamag-aral naming ang nakababatid na siya’y hindi balo.

Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang maririkit ay nakapaligid sa batang iyon. Isinalaysay niya sa amin ang katabilan niyon. Ang paglaki nang mga pangarap niyon, ang nabubuong layunin niyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Maliban sa iilan sa aming pangkat, paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay iisa lamang ang mga bagay na “pinagtitiisang” pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa ma’y nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala.

Sa kanyang magandang salaysay, ay nalalaman ang tungkol sa kaarawan ng kanyang anak, ang bagong kasuotan niyong may malaking lasong pula sa baywang, ang mga kaibigan niyong mga bata rin, ang kanilang mga handog. Ang anak niya’y anim na taong gulang na. Sa susunod na taon siya’y magsisimula na iyong mag-aral. At ibig ng guro naming maging manggagamot ang kanyang anak- at isang mabuting manggagamot.

Nasa bahaging iyon ang pagsasalita ng aming guro nang isang bata sa aking likuran ang bumulong: “Gaya ng kanyang ama!”

Narinig ng aming guro ang ang sinabing iyon ng batang lalaki. At siya’y nagsalita.

“Oo, gaya ng kanyang ama,” ang wika niya. Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi.

Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan.

Matitiyak ko noong may isang bagay ngang malisya sa buhay niya. Malisya nang ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may dalawang dipa lamang ang layo sa kanya, kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya, tanganan ang kanyang mga kamay gaya ng gingawa niya nang hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan, at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil, makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang taong man lamang. Ngunit, ito ang sumupil sa pagnanasa kong yaon; ang mga kamag-aral kong nakikinig ng walang anumang malasakit sa kanyang sinasabing, “Oo, gaya ng kanyang ama,” habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha.

Pagkatapos, may sinabi siyang hindi ko makakalimutan kailanman. Tinignan niya ako ng buong tapang na pinipigil ang panginginig ng mga labi at sinabi ang ganito : “Mabuti…mabuti gaya ng sasabihin nitong Fe-lyon lamang nakararanas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti, at ngayon, magsimula sa ating aralin…”

Natiyak ko noon, gaya ng pagkakatiyak ko ngayon na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. Ngunit samantalang nakatitig siya sa akin ng umagang iyon, habang sinasabi niya ang pangungusap na iyon, nadama kong siya at ako ay iisa. At kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ay nakakikilala ng mga lihim na kaligayahan.

At minsan pa, nang umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha, muli niyang ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa aralin naming sa Panitikan. Ang karikatn ng katapangan; ang kariktan ng pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay.

At ngayon, ilang araw lamang ang nakararaan buhat nang mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyong marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw, ay namatay at naburol ng dalawang gabi at dalawang araw sa isang bahay na hindi siyang tirahan ni Mabuti at ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat. Sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan ko ang lahat. …….

63 comments:

Anonymous said...

ang ganda!

Anonymous said...

ang haba

mastre321 said...

okay salamat nmn at may nahanap na ako.....salamat po ng maram

Ha7nie on July 10, 2011 at 4:36 AM said...

Napakagandang kwento ^^

Anonymous said...

salamat sa gumawa nito may report na kame

Anonymous said...

..medyo mhirap xang intindihin ah kht tgalog nose bleed p dn hehe ^_^

Anonymous said...

anung title ng background Song? =)) BTW, thanks pala, na-research ko rin ang aking inireresearch for our Filipino-3 =))) MARAMING THANKS! :)

Anonymous said...

iyon lamang nakararanas ng mga lihim na kalungkutan ang maaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan....
ano meaning nyan?!

Anonymous said...

kailangan ko po! yung Kwento sa katulad ng konsepto niyan pls!

renz denzil on July 13, 2011 at 8:04 AM said...

yeah ang ganda nga good pra sa mga problemado be positive..
and never gonna give up

Anonymous said...

thank you very much po dahil po d2 may assignment na ako...

Anonymous said...

meron naring report...sana tamah...hahahah

Anonymous said...

bkt po cnabi na "gaya ng kanyang ama" at ano po ung kasukdulan at kakalasan ng kwentong yan,,,para lang po sa report,,,

Anonymous said...

. .thanks!kng cnu mn gumawa n2. .napili kc kami ng teacher kuh na ireport tungkol ni mabuti!maraming thank you sayo!

Anonymous said...

may assignment na ako! saludo ako sa iyo! salamat!-batang surigao.

Anonymous said...

thanks john enrico comia for posting this.. mai assignment na ako...


(add me sa fb... jayson aguila

thanks...

Blowpop on July 21, 2011 at 5:07 AM said...

Thankyou Very much For this :) Big help

alizah on July 22, 2011 at 10:38 PM said...

thank god! nakanahanap din ako neto. dahil dito may proj na aku haha

aprille said...

hay salamat.. mka2gwa n rin aq ng ass. at mka2recite din aq bkas kay ma'am..

Unknown on August 3, 2011 at 5:18 AM said...

anu po..ba ang mahalagang natutunan sa kwentong ito? :)

bitter_lover on August 4, 2011 at 7:04 AM said...

Astig!! ang ganda at nakakadugo ung malalalim na salita.. love it. salamat din pla :D

Anonymous said...

ang cute...

renai on August 30, 2011 at 3:27 AM said...

nice hahah

Anonymous said...

anong teorya ba ito?

renesme on October 9, 2011 at 6:13 PM said...

thank god may proj na ako, but i can't understand some of the tagalog words T.T ang lalim mashado

chris08 said...

Ang ganda talaga ng story... With matching music pa.. Hmmmm.. Tinuro ito sa amin ng teacher namen nung 3rd year highschool ako (at Tita ko pa ung teacher namen nun! nyahahahaha) aun ndi ko masyadong naintindihan nun.. sinumbong pa nga ako sa daddy ko nun kasi ndi ako nakapag recite nung panahong iyon.. pero ngaun na kahit nasa panibagong yugto na ako ng buhay ko, ndi ko pa rin sya ganung ma gets.. so Single parent si Mabuti??????

Anonymous said...

ummm anopo yun lesson niya?

Anonymous said...

please answer kasi po project koto and yung lesson po hinahanap ko po=)

Anonymous said...

na kahit gaano man kalungkot ang isang tao'y nagsisilbi pa rin siyang pag-asa at ilaw sa iba...

nickai08 said...

may nalalaman ka pang ibang maikling kwento na may feminismo ?? project kasi namin eh ..thank's !!

Anonymous said...

wew!

Anonymous said...

ang haba naman!>,<

Anonymous said...

hahaha..nosebleed nga..hehe..maxdong complicated..di ko gets ang ending..

Anonymous said...

Ang ending nyan. Namatay yung ama ng anak nya. May asawang iba yung ama ng anak nya, kaya sa iba ibinurol.

Anonymous said...

Lihim ang relasyon ni Mabuti sa doktor. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya binabanggit ang anumang bagay ukol sa ama ng kanyang anak. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit siya minsa'y lumuluha sa isang sulok.

Melody C. Fernandez on December 14, 2011 at 3:17 AM said...

asignment ko ito sa filipino. ito nlng ang ilalagay ko !!

Melody C. Fernandez on December 14, 2011 at 3:36 AM said...

Ang Ganda ng Kwento ... + Music pa ng nakakaiyak ... pero atleast mganda parin ung pagka gawa nun ... i love it ... kawawa nman ung babae ... namatay tatay nya ... :_(

saney wo on January 18, 2012 at 11:28 PM said...

Good story. Need to summarize and give reaction hahaha. Thums up

Anonymous said...

thanks! i really needed this.. :))

Anonymous said...

:)

Anonymous said...

kamsahamnida!!

Anonymous said...

aus .......

Anonymous said...

nc story :)

Anonymous said...

nc

Anonymous said...

thanks... nanbasa ko rin

JANS said...

nice !!!
i have my homework atlist!!!

Anonymous said...

a love this website

Anonymous said...

sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ito? c mabuti at c fe lang ba?

Anonymous said...

one

Anonymous said...

nakahanap na rin ako ng assign ko.

Anonymous said...

grbe gnda ng kwen2 na2 ah kah8 malalim ang pagka english

Anonymous said...

grabe
ang haba
pero kya naman

Anonymous said...

ang ganda talaga ng kwentong itop...dahil d2 marami ako natutuhan..

Anonymous said...

"Ang mga luha ay nakatago sa mga ngiti."

Anonymous said...

ano ang ibig sabihin nyan? pwedeng mag tanong? anong teorya ang kwento ni mabuti

Anonymous said...

can I ask?
anong uri ng pampanitikan at anong teoryang pampanitikan ang kwento ni mabuti?

Anonymous said...

salamat po sa kwento mayroon na akong assingment for filipino 3!!! he he he he

Anonymous said...

Buo ba to?! o buod? takda namin eh sa fil 3

Anonymous said...

anong school ka? taga san?

Anonymous said...

ang cool ng kuwento...xDD

XD said...

si Mabuti ang tunay na asawa nung mangagamot...sabi nung author last 2 yrs. ago nung ngkasakit sya...

Anonymous said...

Great

Sakura on July 24, 2012 at 3:56 AM said...

Buod lang po ba ito o buo ng kwento?

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved