Wednesday, November 24, 2010

Ang Guryon


"Ang Guryon"

ni Ildefonso Santos

"The Kite"

by Ildefonso Santos

Tanggapin mo, anak, itong munting guryon

na yari sa patpat at papel de Hapon;

magandang laruang pula, puti, asul,

na may pangalan mong sa gitna naroon

Ang hiling ko lamang, bago paliparin

ang guryon mong ito ay pakatimbangin;

ang solo't paulo'y sukating magaling

nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling

Saka pag sumimoy ang hangin , ilabas

at sa papawiri'y bayaang lumipad;

datapwa't ang pisi'y tibayan mo, anak,

at baka lagutin ng hanging malakas.

Ibigin mo't hindi, balang araw ikaw

ay mapapabuyong makipagdagitan;

makipaglaban ka, subali't tandaan

na ang nagwawagi'y ang pusong marangal.

At kung ang guryon mo'y sakaling madaig,

matangay ng iba o kaya'y mapatid;

kung saka-sakaling di na mapabalik,

maawaing kamay nawa ang magkamit!

Ang buhay ay guryon: marupok, malikot,

dagiti't dumagit, saanman sumuot...

O, paliparin mo't ihalik sa Diyos,

bago pa tuluyang sa lupa'y sumubsob

Take this my son, this little kite

A kite of stick and Japanese paper

Pretty red, white and blue toy

With your name at its center

My only wish, before you fly it

Take care of this little kite's balance

Take care of its every end

So it won't turn upside down nor sway

And when the wind blows, take it out

And set it free in the air

But take care of the string, my son

For the strong winds might cut it down

Like it or not, the day will come

When you'll be enticed into a kite-fight

Struggle o struggle, but always remember

Only a clean heart scores a victory

And if in case, your kite has fell

Taken by others, or the string was cut

If it has not been returned

May merciful hands claim it as theirs

Life is a kite, weak and turbulent

Fight or be fought, wherever it goes

O let it fly and kiss our God

Before it fell unto the earth.

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved